logo EU a MŠMT

V úterý 4. června se v Rokycanech konala tradiční hasičská soutěž Malý záchranář pro žáky 1. stupně. Děti z různých škol se utkaly v několika disciplínách (písemný test, zvuky sirén, požární ochrana, požární prevence, první pomoc, tísňová volání, prevence proti šikaně).

Náš čtyřčlenný tým ve složení Karolína Tomášková, Markéta Štokrová, Pavel Štokr a Štěpán Andrlík obsadil slušné sedmé místo. Soutěž byla skvěle zorganizována, děti mohly vidět ukázky vystříhávání raněných z auta od profesionálních hasičů, dozvěděly se mnoho nových zajímavých věcí a vyhrály spoustu cen.

Mgr. Tomáš Koudelka