logo EU a MŠMT

Ve dnech 29. a 30.5. 2019 se žáci 6.A a 6.B zúčastnili druhé  části “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů, který pro žáky šestého ročníku každoročně připravuje výchovný poradce pan Ing. Vladimír Pospíšil.

První část vrstevnického programu byla věnovaná zdravému životnímu stylu a proběhla koncem měsíce dubna. Žáci šestých tříd byli rozděleni do skupin a museli se vypořádat formou skupinové práce s různými tématy. První část programu vedla pracovnice PPP Rokycany Bc. Petra Veselá.

Druhou část osobně řídil výchovný poradce s  vyškolenými dobrovolníky ze 8.A v tomto složení: Eliška Krchovová, Pavlína Převrátilová, Aleš Lejček a Slávek Krchov. Peeři dohlíželi na žáky rozdělené do skupinek, které se měly vypořádat s tématem “Šikana - příčiny,znaky, důsledky a řešení.” Žáci své práce odprezentovali před zbytkem třídy. Každá skupina získala bodové hodnocení a od peerů rovněž rozbor kladů a záporů své práce.

  Ze třídy 6.A byla nejlépe hodnocena skupina "Okurčata" ve složení: E. Kocábková,T. Novotná a J.Tejček. Ze třídy 6.B se nejlépe umístila skupina "Čiperné jumperky" ve složení: S. Elicarová, T. Brabcová, A. Halamová a R. Sovová.

Velmi dobrou organizační, znalostní a kamarádskou vstřícností vynikaly obě peerky E. Krchovová a P. Převrátilová.

  Ing. Vladimír Pospíšil