Žáci 7. A navštívili dne 17. května výstavu malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Expozice nazvaná "Širým světem" je umístěna ve dvou sálech Obecního domu na Náměstí republiky v Praze a obsahuje originály Burianových děl jak z oblasti volné tvorby, tak jeho ilustrace dobrodružných knih a obálek časopisů.Žáci byli vybaveni pracovními listy a poté absolvovali komentovanou prohlídku poměrně rozsáhlé výstavy. Následovala procházka historickým centrem Prahy: Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, dále kolem budovy Karolína přes Havelský trh na Václavské náměstí, odkud už jsme se přemístili na nádraží a vraceli se zpět do Strašic. Zážitky, poznatky a znalosti získané v průběhu vydařené exkurze budou dále využity a rozvíjeny především ve výuce výtvarné výchovy a dějepisu.   Mgr. Petr Šilhánek