logo EU a MŠMT

V měsíci květnu navštívila třídu 1. A  Mgr. Věra Čiková z PPP Rokycany v rámci utváření  pozitivních vztahů v kolektivu. Žáci se formou tvořivých her učili vzájemnému respektu a spolupráci.

Mgr. Monika Kebrlová