logo EU a MŠMT

V pondělí dne 7. května proběhla ve třídě 9.A poslední ze série besed s panem spisovatelem a básníkem RNDr. Martinem Langem, ředitelem Muzea Středních Brd Strašice. Pan spisovatel opět pohovořil k dětem o podstatě, předpokladech a smyslu umělecké tvorby a přednesl jim své verše. Setkání bylo pro žáky opět velkým přínosem.
Mgr. Naděžda Kahovcová