logo EU a MŠMT

Strašická škola dnes vypadala obzvláště strašidelně. Anglosaský lidový svátek, Halloween, si žáci z páté třídy vzaly za svůj. V přestrojení za strašidla, čarodějnice i duchy se v tichosti vznášeli prostorem naší budovy. Kdo je potkal, ten se bál, neboť svoji  práci vykonávali svědomitě. Nakoukli do tříd 1. stupně a svým anglickým pořekadlem si žádali o něco sladkého. Zároveň své mladší spolužáky seznamovali s anglickými zvyklostmi. Prvňáčci se zprvu chovali velmi odtažitě, ale nakonec se přece jen osmělili a strašidlům nějakou dobrůtku také jako ostatní darovali. Strašidla byla nadšená. Vždyť u nás ve Strašicích se přeci musí strašit nejlépe!