logo EU a MŠMT

V pátek dne 26. dubna proběhla hned ve třech třídách beseda s metodičkou prevence kriminality PČR Rokycany paní nprap. Hanou Kroftovou. Jako vždy šlo o prefesionálně podanou tématiku - šesťáci se věnovali základům právního vědomí a prevenci šikany, deváťáci drogové problematice a páťáci protiprávnímu jednání. Povídání bylo jako vždy doplněno poutavou prezentací a případy z policejní praxe. Děti velmi pozorně poslouchaly, spolupracovaly a návštěvu paní policistky hodnotily velmi kladně.
Ing. Vladimír Pospíšil