Naši mladí výtvarníci se ve 45. ročníku výtvarné soutěže "Požární ochrana očim dětí" prosadili i v oblastním kole.
Za první stupeň v kategorii ZŠ 1 obsadila první místo Marie Plešmídová z 2.A, druhé místo patří Barboře Stupkové z téže třídy. V kategorii ZŠ 2 se umístila na prvním místě Barbora Stryalová z 5.A.
Druhý stupeň se v kategorii ZŠ 3 umístil následovně: první Nikola Fialová z 6.A, druhá Tereza Nodžáková ze 6.B a třetí František Čmolík ze 6.A.Děkujeme všem žákům a jejich vyučujícím výtvarné výchovy za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Naděžda Kahovcová