logo EU a MŠMT

V týdnu před velikonočními prázdninami se žáci obou stupňů každoročně účastní v různých vyučovacích hodinách projektu s názvem „Velikonoce - tradice a zvyky.”

Žáci tvořili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy různé jarně laděné výtvory a připomněli si současné i historické velikonoční zvyky a tradice. Na prvním stupni byl projekt celodenní, žáci jej absolvovali pod vedením svých třídních učitelů - vyráběli například pomlázky, malovali vajíčka a vyplňovali pracovní listy s velikonoční tématikou. Každá třída byla oblečena do jedné z barev symbolizujících Velikonoce. Pro žáky 1., 3. a 5. ročníku proběhla beseda s paní Renátou Převrátilovou ze strašického muzea o velikonočních tradicích a zvycích.  Děti si také vyzkoušely výzdobu vajíček včelím voskem a pletení pomlázek. V průběhu projektu navštívili první stupeň žáci z MŠ.

Všechny třídy již dříve vyráběly se svými učiteli výrobky na prodejní velikonoční výstavu, která proběhla ve společenské místnosti školy ve středu a ve čtvrtek dne 10. a 11. dubna. Návštěvníci si mohli zakoupit různé velikonoční výtvory a ozdoby, nechyběla ani krásně nazdobená vajíčka. Výstava měla u veřejnosti velký ohlas a byla příjemným pohlazením po duši.

Poslední den před velikonočními prázdninami proběhlo na školním dvoře velikonoční zpívání. Pan učitel Mgr. Petr Šilhánek s pěveckým sborem zazpívali několik písniček ze známých českých pohádek a obecenstvo v radostné atmosféře s nadšením zpívalo s nimi.

Mgr. Marcela Paulová