logo EU a MŠMT

Počátkem měsíce dubna navštívil třídy druhého stupně v hodinách literatury vzácný host - pan RNDr. Martin Lang, ředitel Muzea Středních Brd Strašice a také známý spisovatel.Pro žáky si připravil velmi poutavé povídání o tom, jak se dostal k psaní, jaké jsou předpoklady literární tvorby a jak se vlastně vůbec taková kniha nebo sbírka básní píší. Vysvětlil dětem rozdíl mezi věcnou a uměleckou literaturou a půjčil jim k prohlédnutí několik svých knih s krásnými ilustracemi malíře V. Šestáka - "Po Brdech s paletou a perem", "Velká kniha o městě Mirošově" a "Pohádky z mirošovské zahrádky". Děti se mohly na cokoli zeptat a na závěr jim pan spisovatel přednesl několik svých básní. Žáci toto obohacení klasické výuky hodnotili velmi kladně, zejména ocenili to, že mezi ně zavítal "živý" spisovatel.

Mg. Marcela Paulová