logo EU a MŠMT

Celý minulý týden soutěžily všechny třídy naší školy v třídění odpadu. Během přestávek úspěšnost třídění kontrolovaly pověřené hlídky deváťáků, které pořádek v koších a třídách bodovaly. Během akce byly po chodbách rozmístěny panely s ekologickou tématikou. Nejdůsledněji třídila na prvním stupni třída 3.A, na druhém stupni třída 7.A. Všechny třídy obdržely sladkou odměnu a vítězové navíc týden bez zkoušení, písemek a domácích úkolů. Užitečné návyky si děti ponechávají i do budoucna a již nyní je třídění na naší škole samozřejmostí.

Mgr. Naděžda Kahovcová a žáci třídy 9.A