logo EU a MŠMT

V pátek dne 5. dubna se celá škola zapojila co celorepublikové akce s názvem "Ukliďme svět - Ukliďme Česko", kterou ve Strašicích organizují ve spolupráci s obcí manželé Juríkovi. Všechny třídy, vybavené rukavicemi a velkými pytli, se podle předem připravených tras rozešly do okolí Strašic sbírat odpadky. Během dopoledne se podařilo dětem nashromáždit velké množství plných pytlů, které následující den, kdy v úklidu pokračovali dospělí, odvezli pracovníci obce.
Páteční akcí vyvrcholil ekologický týden, který na škole zorganizovali žáci deváté třídy s paní učitelkou Mgr. N. Kahovcovou.
O počtu nasbíraných pytlů a počtu účastníků se lze dočíst na webových stránkách paní Kateřiny Jurikové, zde: