logo EU a MŠMT

V úterý dne 2. dubna se obě osmé třídy zúčastnily v  rámci prevence kriminality besedy s paní policistkou nprap. H. Kroftovou z PČR Rokycany. Beseda se týkala právních vztahů, trestně právní odpovědnosti a právního řádu obecně. Beseda byla jako vždy velmi poutavě podaná a spojená s prezentací a případy z policejní praxe.
Dne 8. dubna pokačoval cyklus besed v sedmé třídě povídáním o kyberšikaně a její prevenci. Dne 16. dubna byli poučeni žáci 3.B a 4.A o slušném a bezpečném chování, osobním bezpečí a prevenci zneužívání návykových látek.
Mgr. Marcela Paulová