logo EU a MŠMT

Ve dnech od pondělí 1.4. do čtvrtka 4.4. proběhne na obou stupních školy EKO týden. Během těchto dnů se budou žáci snažit řádně třídit odpad – papír a plast, a to do k tomu určených nádob či pytlů na chodbách. Děti si budou moci prohlédnout na několika místech ve škole tabule s problematikou ochrany životního prostředí. Hlídky z 9. třídy budou každý den během některé z přestávek kontrolovat třídění odpadu. V odpadkových koších ve třídách nesmí najít jediný plastový nebo papírový odpad. Vítězí třída s největším počtem kladných bodů. Odměna pro vítěznou třídu – týden bez domácích úkolů (písemek a zkoušení), s menším zpožděním žáci obdrží drobné ceny.

Mgr. Naděžda Kahovcová