logo EU a MŠMT

Pro pohybové vyžití našich žáků o přestávkách byly na chodby prvního i druhého stupně umístěny pingpongové stoly. Žáci tuto novinku s nadšením přivítali.
Mgr. Věra Peterková