logo EU a MŠMT

V pátek dne 18. března navštívily třídy 4.A a 5.A se svými třídními učitelkami dětské divadlo Alfa v Plzni, kde se hrálo představení s názvem “Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)”.

Naučný a zároveň zábavný příběh o putování party čtyř plzeňských skautů do Českého středohoří děti zaujal svým moderním zpracováním, výstupy herců byly prokládány videoprojekcí a podobnými oživujícími vstupy. Poutavá byla i hudba, kterou složil Jan Burian ml., vnuk slavného plzeňského rodáka a divadelníka E. F. Buriana.

Děti sledovaly dobrodružné putování hlavních hrdinů na nejvyšší horu Českého středohoří, vyhaslou sopku Milešovku, jejímž komínem se parta skautů spustila až na samé její dno, přičemž se ocitla v hlubokém pravěku, kdy planetu ještě obývali nebepeční ještěři a rostly na ní veliké plavuně… Představení bylo inspirováno románem J. Verna “Cesta do středu Země” a take fantastickými animovanými filmy K. Zemana. Dětem se představení líbilo a po celou dobu se chovaly velmi ukázněně.     

Mgr. Alžběta Kapolková a Mgr. Anna Šauflová