logo EU a MŠMT

V pondělí dne 25. února se třída 6.B zúčastnila v hodině výchovy ke zdraví besedy s paní naprap. H. Kroftovou, metodičkou prevence kriminality PČR Rokycany. 

Tématem bylo osobní bezpečí, ochrana majetku před zcizením a trestně právní odpovědnost v případě přečinů proti majetku. Žáci obdrželi mnoho zajímavých informací, rad a doporučení. Během druhého pololetí proběhnou různě tematicky zaměřené besedy s PČR ve  všech třídách školy.

M. Paulová