logo EU a MŠMT

Exkurze na Obecní úřad Strašice Ve dnech 8. a 15. října 2012 zavítali na strašickou radnici žáci šestých tříd, aby se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a jejích orgánů a také s činností OÚ. Průvodcem a přednášejícím byl žákům po celou dobu pan starosta obce Jiří Hahner, který dětem poutavou a názornou formou objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a seznámil je na konkrétních příkladech s prací orgánů obce (zastupitelstvo, rada, OÚ, komise obce…). Také je provedl budovou obecního úřadu, ukázal jim jednotlivé odbory a objasnil rozdíly mezi fungováním státní správy a samosprávy. V závěru setkání zodpověděl pan starosta žákům jejich otázky. Dětem se tato názorná výuka velmi líbila. Mgr. Marcela Paulová