logo EU a MŠMT

Dne 9. ledna se třída 3.A vydala do strašické  knihovny. Zde je přivítala velmi ochotna paní knihovnice Eva Kloudová, která si pro děti připravila povídání o tom, jak to v knihovně chodí. 

Žáci se dozvěděli, jak jsou knihy v knihovně označovány, evidovány a uspořádány a jakým způsobem si mohou zřídit průkazku čtenáře. Paní knihovnice nejen o všem velmi poutavě vyprávěla, ale své povídání doplnila o názorné ukázky, jak se vyrábí průkazka čtenáře a jak se pracuje s programem Clavius, pomocí kterého se knihy v knihovně evidují, půjčují a vracejí. Poté byl čas na mnohé dotazy, které žáky zajímaly. Nakonec se děti mohly samy projít po knihovně a prohlédnout si knihy. Při tom se mohly uvelebit na pohodlných pohovkách nebo usednout ke stolu s židlemi. Dětem se v knihovně velmi líbilo a na závěr dostaly od paní knihovnice malou odměnu. Do budoucna jsou plánovány návštěvy obecní knihovny i pro další ročníky školy,  příští týden má do ní zamířena třída 6.A v rámci odpolední výuky.

Mgr. Stanislava Kuťáková