logo EU a MŠMT

Přejeme všem dětem i jejich rodinám šťastné a veselé Vánoce,
pokojné svátky a v roce 2019 jen vše dobré!
Připomínáme, že do školních lavic se děti vracejí ve čtvrtek dne 3. ledna 2019.