logo EU a MŠMT

Ve dnech 10. a 11. prosince proběhl na škole 45. ročník Olympiády v českém jazyce. Jednalo se o školní kolo, jehož se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. ročníku. 

Jako vždy se soutěžilo ve dvou oblastech. První část obsahovala nelehké úkoly z gramatiky, skladby a tvarosloví, došlo i na znalost českých rčení a přísloví. Splnění úkolů vyžadovalo kromě všeobecného přehledu a tvůrčí práce s jazykem také důvtip a jazykový cit. Druhá část byla tradičně stylistická. Téma “Co všechno umí světlo” zamotalo hlavu mnohým soutěžícím, nakonec si však všichni zdárně poradili a získali zde více bodů než v jazykové části. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků, mohli získat celkem 40 bodů.

Celkové pořadí soutěžících bylo následující:

1. Kateřina Valečková z 9.A, 32 b

2. Veronika Titlová z 9.A, 29 b

3. Jakub Nodžák z 9.A, 28,5 b

4. Adriana Málková, 8.A, 25.5 b

5. Karolína Smolová, 8.A, 25 b

6. Kateřina Horčicová, 9.A, 21 b

7. Nicol Andilová, 8.A, 20.5 b

8. Aleš Šťastný, 8.B, 18 b

9. Aneta Lopatová, 9.A, 15 b

10. Aleš Lejček, 8.A a Justýna Rosívalová, 9.A, oba získali 14.5 b

11. Natálie Čížková, 8.A, 12.5 b

První dvě děvčata budou své znalosti mateřštiny obhajovat v okresním kole soutěže, které proběhne v Rokycanech v měsíci lednu. Děkujeme všem žákům za účast a snahu i zájem o rodný jazyk!

Mgr. Naděžda Kahovcová