logo EU a MŠMT

Zápis z jednání stravovací komise

Pořadové číslo: 1/ 2018-2019

Datum: 03.10. 2018

Jednání řídil: ředitel školy  Martin Straka

Zapsal: Monika Kebrlová

Dále přítomni:  ředitelka mateřské školy Mrázková Jana,  Peterková Věra,  Pospíšil Vladimír, Lopatová Aneta, Rosívalová Justýna, Tomášek Patrik, Červenková Veronika, Smolová Karolína, Krchovová Eliška, Mudrová Aneta, Műllerová Vanesa

Projednáno, připomínky, podněty:

 1.  Ředitel ZŠ seznámil přítomné s činností a posláním stravovací komise
 2. Podněty a připomínky žáků:

-žáci 1. stupně: změna jídelníčku - více druhů sladkých jídel, méně rýže, brambory více naporcované

-žáci 2. stupně: kuskus s rýží nevhodná příloha, zařadit více druhů sladkých jídel, více solit jídlo, pitný režim chybí po 6. vyučovací hodině, zařadit francouzské brambory

 1. Podněty paní ředitelky mateřské školy: zařadit ryby a luštěniny do jídelníčku, není možnost objednání oběda č. 2
 1. Podněty vyučujících: minulý týden jídlo studené po 4. vyučovací hodině, upřednostnit vyráběné dezerty (šlehaný tvaroh, ovocné dřeně…) před kupovanými jogurty, častěji zeleninové saláty, které je třeba upřednostnit před pouze nakrájenou zeleninou, větší pestrost sladkých jídel, nepoužívat polotovary a umělá dochucovadla
 2. Projednání podnětů a připomínek s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou:

S vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou byly diskutovány  požadavky,  připomínky a podněty zúčastněných.

 

 1. Usnesení:
 • Sestavení jídelníčku na následující týden budou vždy v úterý konzultovat a připomínkovat ředitelé ZŠ a MŠ  a na základě těchto připomínek bude jídelníček upraven.
 • Ve školní jídelně nebudou při přípravě jídel používány  polotovary a umělá dochucovadla.
 • Ředitel ZŠ bude pravidelné kontrolovat dle dodacích listů používání polotovarů a umělých dochucovadel ve školní jídelně.
 • Vedoucí školní jídelny bude seznámena s podněty a připomínkami zúčastněných a dle možností školní jídelny a s přihlédnutím k požadavkům na předepsané složení  stravy  na ně bude reagovat.
 1. Závěr: Ředitel školy zmínil připravované objednávání obědů on-line, shrnul všechny diskutované body,  podněty a připomínky. Další jednání SK proběhne 14.11. 2018 v 7 15 hodin a bude zde řešeno splnění usnesení, které vzešlo z dnešního jednání.