logo EU a MŠMT

 

Stravovací komise ve školním roce 2018/2019

V letošním školním roce budou probíhat schůzky stravovací komise vždy jednou za měsíc a nebo dle potřeby. Členy této komise jsou: vedení základní školy, vedení mateřské školy, zástupci žáků I. a II. stupně, zástupci učitelů I. a II. stupně a přizvány jsou také vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka.

Zápisy z jednotlivých setkání najdete na našem webu v sekci Školní jídelna u záložky Stravovací komise - Aktuality. Můžete sledovat, co bylo na jednáních projednáno, jaké byly připomínky a podněty, jaké vyplynulo usnesení.

Na těchto komisích se také vysvětluje a objasňuje sestavování jídelníčku, který musí respektovat tzv. spotřební koš, musí být v souladu se zásadami správné (zdravé) výživy a respektovat doporučení KHS Plzeň, pracoviště Rokycany.

Hlavním posláním a účelem stravovací komise je, aby byli naši strávníci spokojeni při dodržování zásad tzv. nutričního doporučení. Sledujte tedy, co vše zaměstnanci a žáci projednávali, a pokud máte nějaký Váš podnět, obraťte se na ně a oni Vaše návrhy přednesou na dalším zasedání této komise.

Martin Straka, ředitel školy