logo EU a MŠMT

Děti ze školní družiny v rámci projektového vyučování absolvovaly výlet do ZOO Plzeň. Součástí byla komentovaná prohlídka s průvodkyní Klárkou. Ta děti seznámila s životem zvířat v ZOO a také jim vysvětlila, jak se v ZOO mají chovat. Poté následovala volná prohlídka a nezapomněli jsme ani na zakoupení nějaké maličkosti. Návštěva ZOO byla pro děti velmi zajímavá a naše děti dokázaly, že se v ZOO dokáží pěkně chovat.

Eva Buchová, vychovatelka ŠD