logo EU a MŠMT

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL

FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO

VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY II.

Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany je realizátorem projektu s názvem: ZŠ K.V.  Strašice-Šablony II., Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015060 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2021

Finanční výše podpory: 1 207 062,00 Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Martin Straka, ředitel školy

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

CLIL ve výuce v ZŠ 
Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub 
Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her 
Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce 
Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
Projektový den ve škole 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – matematická gramotnost 
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – inkluze 
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – polytechnické vzdělávání 
Projektový den v ŠD/ŠK 
Projektový den mimo ŠD/ŠK 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

 

Přílohy:
Download this file (SablonyII.pdf)Originál - ŠABLONY II665 kB