logo EU a MŠMT

Pokyn k zajištění ochrany žáků před sociálně patologickými jevy - viz příloha.