logo EU a MŠMT

Vnitřní směrnice o zabezpečení vstupů do budovy školy - viz příloha.