Věra Šmolíková, dcera Karla Vokáče

„Čest jenom těm, kdo se brání za volnost.“

Narodila se ve Strašicích v roce 1934. Maminka, Marie Eisenreichová, byla učitelkou na 1. stupni. Svou profesi vykonávala ve Strašicích, Zbiroze,v Kařezu a ve Svaté Dobrotivé. S tatínkem, Karlem Vokáčem, se seznámila ve Zbiroze.

 Věra navštěvovala školu ve Strašicích, kde byl činný i její tatínek. Byl jí učitelem v první, třetí a čtvrté třídě. Po základní škole nastoupila na rokycanské gymnázium a následně dokončila středoškolské vzdělání na Pedagogickém gymnáziu v Plzni (1953-1956). Stala se tak učitelkou jako její rodiče. Vyučovala na škole v Radnicích, Těních, Cheznovicích, Strašicích a na Základní škole Ulice Míru v Rokycanech, v penzi pak v rokycanské zvláštní škole. Nejraději vyučovala češtinu. Celý svůj život věnovala pedagogické činnosti, mj. vedla skautský oddíl a přednášela žákům o životě v Protektorátu.

            Je aktivní členkou ve Výboru bojovníků za svobodu. Ve volném čase nejraději luští křížovky. Její nejoblíbenějšími knihami jsou Krakatit Karla Čapka a Tolstého Zlatý klíček aneb Buratinova dobrodružství.

 

Paní Věra je vdaná, manžela Vlastimila si vzala v roce 1957.

Paní Věra zemřela dne 27.4. 2016, pohřeb byl 6.5. 2016 ve strašickém kostele.