U příležitosti výročí narození významné regionální osobnosti - básníka, učitele a vlastence Karla Vokáče - každoročně probíhá v měsíci říjnu projektové vyučování s názvem „ Karel Vokáč - život a dílo regionální osobnosti “. 

Ve všech třídách se žáci v hodinách českého jazyka, dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství věnují životu a dílu Karla Vokáče, při té příležitosti je též vzpomenuta památka jeho dcery paní Věry Šmolíkové. Oba tito vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim příkladem čestného a dobrého života.

Žáci si ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli miniexpozici z pozůstalosti pana K. Vokáče (dobové fotografie, písemnosti, vězeňský oděv, bustu aj...) a přečetli si ukázky z Uhlířských pohádek. Větší žáci doprovodili učitelův výklad vlastními referáty o životě Karla Vokáče.

Mgr. M. Paulová