Ve čtvrtek dne 27. dubna a v pátek dne 28. dubna vzpomenuly v hodinách českého jazyka, dějepisu a vlastivědy všechny třídy naší školy na vzácnou osobnost naší obce - paní Věru Šmolíkovou, dceru Karla Vokáče, od jejíž smrti uplynul právě rok.

     Starší žáci, pro které paní Věra Šmolíková pořádala pravidelné besedy o svém otci a o válečných událostech, na ni zavzpomínali jako na velmi lidskou, morální, vzdělanou a kultivovanou osobnost, která celý svůj život zasvětila práci s dětmi. Kromě celoživotní učitelské profese vedla také strašický skautský oddíl. Byla členkou Svazu protifašistických bojovníků a pořádala na škole besedy s účastníky druhé světové války. Rovněž dlouhodobě zasedala v porotě školní recitační soutěže.

     Mladší žáci si ve vstupní hale školy prohlédli fotografie Karla Vokáče a jeho rodiny a také vitrinu s předměty z pozůstalosti rodiny Vokáčovy. Při výuce si četli Uhlířské pohádky, kreslili k nim ilustrace a připomněli si místa v obci spojená s paní Věrou Šmolíkovou a jejím otcem - alej Karla Vokáče, rodinný hrob na strašickém hřbitově, pomník padlých na strašické návsi, dům manželů Šmolíkových atd... Škola tímto způsobem důstojně uctila památku ženy, která pro školu i obec vykonala velmi mnoho dobrého.                       

Mgr. Marcela Paulová