Projekt  "Karel Vokáč - źivot a dílo regionální osobnosti"

 

V rámci školského vzdělávacího programu si žáci obou stupňů každoročně v říjnu připomínají památku vlastence, básníka a učitele Karla Vokáče, jehož jméno strašická škola čestně nese ve svém názvu od r. 1990.

Ve všech třídách se žáci v hodinách českého jazyka, dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství věnují životu a dílu Karla Vokáče, při té příležitosti byla též vzpomenuta památka jeho dcery, paní Věry Šmolíkové, která zemřela na sklonku loňského školního roku.

Oba tito vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim příkladem čestného a dobrého života.

Žáci si ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli miniexpozici z pozůstalosti pana K. Vokáče (dobové fotografie, písemnosti, vězeňský oděv, bustu aj...) a přečetli si ukázky z Uhlířských pohádek. Větší žáci doprovodili učitelův výklad vlastními referáty o životě Karla Vokáče.

 

Mgr. Marcela Paulová