Ve čtvrtek 7.11. proběhl ve třídě 3.A projekt s názvem Karel Vokáč.

 Projekt byl věnován výročí narození Karla Vokáče, učitele a básníka, po němž nese naše škola jméno. Žáci se seznámili s jeho životem, prohlédli si obrazovou dokumentaci v atriu naší školy a vyslechli ukázku z jeho pohádkové tvorby pro děti, k níž pak vymýšleli vlastní ilustrace. Dopolední vycházka směřovala k bydlišti i aleji Karla Vokáče.

Mgr. Zuzana Andrlíková