Naše Základní škola Karla Vokáče se nachází v pohoří Brdy v malebné obci Strašice. Škola je spádová, navštěvují ji žáci z obcí Strašice, Těně, Cheznovice a Dobřív. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 289 žáků. Součástí školy je jídelna s možností zakoupení obědů. Děti mají příležitost navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách mimo vyučování dvě oddělení školní družiny.

Číst dál

 

Součástí školy je prostorná tělocvična vybavená dostatečným množstvím nářadí a náčiní. Škola má nové víceúčelové hříště, které slouží k využití pro sportovní hry – basketbal, volejbal, malá kopaná, házená, florbal a tenis. Škola využívá také fotbalové hřiště Spartaku Strašice s doskočištěm. V okolí školy jsou dobré terénní podmínky pro výuku Tv, tělovýchovné a poznávací vycházky a výlety. 
Škola je vybavena dílnou pro praktické činnosti a využívá také vlastní pozemky se skleníkem k pěstování a ošetřování plodin a rostlin.

logo EU a MŠMT

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se uskuteční v pátek 22. dubna 2022 a v sobotu 23. dubna 2022 v budově školy.

K účasti na zápisu je třeba se zaregistrovat - viz následující odkaz: 

https://skolastrasicecz-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dostpa_skolastrasice_cz/EZJDA4bcEbdKvI2CDnHHK0ABedc9ld5YZGMLiE4-umpbaA?e=5lq3ql

Bližší informace naleznete v příloze.