Naše Základní škola Karla Vokáče se nachází v pohoří Brdy v malebné obci Strašice. Škola je spádová, navštěvují ji žáci z obcí Strašice, Těně, Cheznovice a Dobřív. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 289 žáků. Součástí školy je jídelna s možností zakoupení obědů. Děti mají příležitost navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách mimo vyučování dvě oddělení školní družiny.

Číst dál

 

Součástí školy je prostorná tělocvična vybavená dostatečným množstvím nářadí a náčiní. Škola má nové víceúčelové hříště, které slouží k využití pro sportovní hry – basketbal, volejbal, malá kopaná, házená, florbal a tenis. Škola využívá také fotbalové hřiště Spartaku Strašice s doskočištěm. V okolí školy jsou dobré terénní podmínky pro výuku Tv, tělovýchovné a poznávací vycházky a výlety. 
Škola je vybavena dílnou pro praktické činnosti a využívá také vlastní pozemky se skleníkem k pěstování a ošetřování plodin a rostlin.

logo EU a MŠMT

Vážení rodiče,
 
plánované třídní schůzky - konzultační hodiny, které měly proběhnout dne 22. dubna 2021, se neuskutečnily v podobě, jak bývalo zvykem. Navíc nelze v brzké době čekat nějakou zásadní změnu. Z těchto důvodů proběhnou konzultační hodiny přes platformu MS TEAMS, kterou jsou Vaše děti zvyklé používat, a jistě rády Vám poskytnou svůj přístup. Tyto konzultace proběhnou ve čtvrtek 29.04. 2021 od 13:45 do 16:30 hodin. Účast samozřejmě není nutná u všech, žádoucí je nyní pouze řešení nestandardních situací, nebo problémů! Termín a čas konzultací s vyučujícími, se kterými byste potřebovali bezpodmínečně hovořit, si domluvte přes systém Bakaláři→ Komens. Stejně tak i vyučující, kteří potřebují hovořit s Vámi, budou tímto způsobem komunikovat. Veškerá klasifikace nebo výchovná opatření jsou k dispozici v systému Bakaláři. Ve zvlášť důvodném případě, kdybyste potřebovali s vyučujícím hovořit přímo, je možné domluvit tzv. individuální konzultace ve škole. V takovém případě oslovte vyučující a tento typ konzultace si s nimi dohodněte.
 
Přeji pohodové a zdravé dny.
 
Martin Straka, ředitel školy