Naše Základní škola Karla Vokáče se nachází v pohoří Brdy v malebné obci Strašice. Škola je spádová, navštěvují ji žáci z obcí Strašice, Těně, Cheznovice a Dobřív. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 289 žáků. Součástí školy je jídelna s možností zakoupení obědů. Děti mají příležitost navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách mimo vyučování dvě oddělení školní družiny.

Číst dál

 

Součástí školy je prostorná tělocvična vybavená dostatečným množstvím nářadí a náčiní. Škola má nové víceúčelové hříště, které slouží k využití pro sportovní hry – basketbal, volejbal, malá kopaná, házená, florbal a tenis. Škola využívá také fotbalové hřiště Spartaku Strašice s doskočištěm. V okolí školy jsou dobré terénní podmínky pro výuku Tv, tělovýchovné a poznávací vycházky a výlety. 
Škola je vybavena dílnou pro praktické činnosti a využívá také vlastní pozemky se skleníkem k pěstování a ošetřování plodin a rostlin.

logo EU a MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

je mou povinností Vás informovat o tom, že:

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958, na základě Nařízení KHS PK č.6 a č.7 a na základě informací ke všem těmto předpisům, které nám zaslalo MŠMT ČR,  je organizace vyučování od 5.10. 2020 do 18.10. 2020 změněna v souladu s těmito dokumenty.

Mimo jiné dojde na naší škole k:

• Omezení provozu školy spočívající v zákazu zpěvu (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu).
• Omezení provozu školy spočívající v zákazu sportovních činností (při hodinách tělesné výchovy budou realizovány zdravotní vycházky do okolí školy).

Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020. Tato omezení v organizaci chodu naší školní jídelny tak, jak je momentálně realizován, nic nemění. Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školní jídelně i ve škole.

 Mgr. Martin Straka

 ředitel školy