Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,