Na základě upřesnění MŠMT proběhnou přijimací zkoušky ve dnech 8.června 2020 pro střední školy a 9.června 2020 pro víceletá gymnázia.