V příloze naleznete změny v organizaci výuky od pondělí dne 12. října 2020.