V příloze naleznete rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání.