V příloze naleznete dva dokumenty ke vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v době od 25. května 2020:

Informace o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky první až páté třídy v době od 25.05. 2020

Závaznou přihlášku k účasti na vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně