V příloze naleznete informace k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020.