V příloze naleznete informace k distančnímu vzdělávání žáků.