Uzavření školy

Věc: Uzavření Základní školy Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, Č.j.:MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 10.03. 2020, ve kterém se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, bude Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany od 11.03. 2020 pro žáky školy uzavřena, a to až do odvolání.

Mgr.Martin Straka

ředitel školy