Informace k zápisu do prvního ročníku naleznete v příloze.