Zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů v objektu základní školy