Dne 5.12. připravily pracovnice Úřadu práce Rokycany paní Mgr. Hana Čechurová a Bc. Martina Soukupová besedu s žáky 9.A na téma „Volba povolání a výběr střední školy“.

Žáci byli seznámeni s náplní práce úřadu práce při volbě povolání a výběru střední školy nebo oboru, který je perspektivní. Beseda byla provedena formou prezentace a žákům se velice líbila. Dozvěděli se nové věci a hned je sdělovali výchovnému poradci. Beseda přispěla k rozhodování těm, kteří dosud neví, na kterou školu a obor se dát.

Téhož dne v odpoledních hodinách proběhla prezentace Střední pedagogické školy Beroun pro žáky 8.A a 8.B,kterou provedla naše bývalá žákyně Eliška Hrabáková, jež je nyní ve 3. ročníku této školy. Představila jednotlivé obory na škole a podmínky přijetí a studia na škole. Vysvětlila výukové plány, zaměření a činnost v jednotlivých ročnících. Na škole je možno studovat učitelství MŠ či se od druhého ročníku specializovat ve čtyřech oborech: hudební, dramatický, výtvarný nebo tělovýchovný. Škola má také své webové stránky s potřebnými informacemi. I tato zajímavá beseda osmáky velmi zaujala.

Ing. Vladimír Pospíšil