Výsledková listina školního kola 48. ročníku Dějepisné olympiády

Na konci měsíce listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro zájemce z 8. a 9. ročníku. Téma bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Zájemci mohli získat nejvíce 70 bodů. Výsledné pořadí je následující:

1. místo Veronika Titlová, 9.A, 61 bodů

2. místo Kateřina Valečková, 9.A, 57 bodů

3. místo Jakub Nodžák, 9.A, 56 bodů

4. místo Michal Kros, 8.A, 52 bodů

5. místo Aleš Lejček, 8.A, 49 bodů

6. místo Karolína Smolová, 8.A, 44 bodů

7. místo Kateřina Horčicová, 9.A, 43 bodů

8. – 9. místo Adrina Málková, 8.A a Monika Vaníková, 8.A, 39 bodů

10. místo Veronika Husová, 8.A, 36 bodů

11. – 12. místo Kateřina Urxová, 9.A a František Huml, 8.A, 35 bodů

13. místo Pavlína Převrátilová, 8.A, 29 bodů

14. místo Martin Návoj, 8.A, 28 bodů

Gratulujeme úspěšným řešitelům, kteří postupují do okresního kola v Rokycanech, a ostatním dětem děkujeme za účast a zájem o historii.

Mgr. Jitka Brejchová