Hasiči Plzeňského kraje se v rámci preventivně výchovné činnosti zapojili od roku 2013 k celorepublikovému preventivně výchovnému programu v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva „HASÍK CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.“ Naši školu každoročně navštěvují pracovníci HZS Rokycany, letos dětem přednášeli ve dnech 12. a 26. listopadu ve společenské místnosti školy.

 Hasiči co nejvíce využívali názornost a příklady z praxe, předváděli dětem různé ukázky (př. hašení, první pomoc) a podněcovali je při řešení modelových situací k aktivitě a komunikaci.

    Děti 2. třídy se věnovaly následujícím tématům:

 • Kdo jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)
 • Jak funguje bezplatná telefonní linka tísňového volání
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)
 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi
 • Co dělat, když na člověku hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
 • Odkud hrozí nebezpečí doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
 • Jak poznat, když hoří doma, a co dělat
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole
 • Co je to varovný signál a co dělat

Šesté třídy se věnovaly těmto tématům:

 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)
 • Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)
 • Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)
 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách
 • Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"
 • Lesní požáry a požáry v přírodě
 • Další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu"
 • Jak poznat, když hoří doma, a co dělat (odkud hrozí nebezpečí)
 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič
 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole
 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším
 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění  bytu a obsah evakuačního zavazadla
 • Jak se chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany)

     Děti si také mohly osahat a vyzkoušet hasičskou výstroj a další výbavu a mohly se na cokoli zeptat. Závěrem děti obdržely informační materiály a drobné dárkové předměty. Žáci s tímto způsobem výuky vyslovili velkou spokojenost.

Mgr. Tomáš Koudelka