V pátek dne 16. listopadu podnikla naše třída 9.A exkurzi do rokycanského gymnázia. Doprovázely nás paní učitelky N. Kahovcová a P. Hrazdilová. 

Nejprve nás přivítal pan ředitel RNDr. Pavel Vlach, Ph.D a poté jsme v doprovodu studentů této školy absolvovali prohlídku budovy - prošli jsme si jednotlivé třídy, odborné učebny (př. informatiky, chemie, výtvarné výchovy, jazyků...) a také velmi pěknou tělocvičnu, kde jsme si mohli zacvičit. Přítomní profesoři nám předváděli ukázky výuky, velmi zajímavé byly například pokusy z chemie. Seznámili jsme se s tím, čemu všemu se na této škole vyučuje a jaké jsou po jejím absolvování další možnosti uplatnění a studia.

Ve čtvrtek dne 22. listopadu jsme se opět vydali na exkurzi, tentokrát jsme navštívili SOU a SŠ Jeřabinová Rokycany. Tato škola poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva směry: směr strojírenský a směr služeb. Prošli jsme si odborné učebny a dílny a seznámili se s náplní jednotlivých oborů, např. obchodník, mechanik seřizovač, automechanik, zámečník, obráběč kovů, prodavač, kuchař – číšník, lesní mechanizátor atd… Viděli jsme také ukázky praktické výuky a na závěr jsme dostali malé občerstvení. Exkurze byla pro naši třídu zajímavá a obohacující.   

 K. Urxová a J. Dezort, žáci 9.A