V pondělí dne 5. listopadu se v hodině výchovy k občanství zúčastnila třída 7.A besedy s Mgr. Tomášem Makajem s názvem "Ať žije republika! aneb Rok 1918 na Strašicku". Tuto přednášku již absolvovala většina ročníků školy. Děti se zajímavou formou spojenou s prezentací a výstavou dobových fotografií seznamují s významnými událostmi r. 1918 a s životem ve Strašicích za první republiky.
M. Paulová